Łukowa 232  ks. proboszcz: 793 863 109   parlukowa@gmail.com A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

W aktualnych ogłoszeniach proszę upewnić się, czy nie ma jakichś nadzwyczajnych zmian.

Msze św. w niedziele i święta nakazane:

Łukowa: 8:00, 10:00, 12:00 (z udziałem dzieci w roku szkolnym), 16:30

W wakacje Mszy św. o godz. 12.00 nie ma.
Babice 9:00
Osuchy 11:30

w soboty Msza św. niedzielna
18:00 (od października do Wielkanocy 17:00)

w dni powszednie:
7:00, 7:25
18:00 - maj; 17.00 - październik;

Nabożeństwa:

Nabożeństwa majowe:
W dni powszednie Msza św. o godz.18.00 - po Mszy św. nabożeństwo majowe.
W niedziele godz. 16.00 

Nabożeństwa różańcowe w październiku:
W dni powszednie Msza św. o 17.00 - po Mszy św. różaniec.
W niedziele godz.15.45

Nabożeństwa w ciągu roku:
w każdą niedzielę (oprócz maja i października):
15.30 - różaniec
16.00 - nieszpory

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu 
15.00 dla dzieci
16.00 dla dorosłych i młodzieży


Odpusty w parafii Łukowa:

Kościół parafialny w Łukowej:

- św. Izydora - patrona rolników - 10 maja

- św. Anny - ostatnia niedziela lipca

- Wniebowzięcie N.M.P. - 15 sierpnia

Babice - św. Andrzeja Boboli - 16 maja - przenoszony na niedzielę.

Osuchy - św. Maksymiliana Kolbe - niedziela przed 15 sierpnia.

Ostania niedziela czerwca - uroczystości patriotyczno - religijne w Osuchach przy cmentarzu partyzanckim.


Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
10 minut przed Mszą św. i podczas Mszy św.

w I piątek miesiąca:

7.00;
16:30 - 17:30fot. Magdalena Niebudek/ Niedziela 

Spowiedź – Lubię to! (czyli kapłańskie dialogi na cztery nogi) 

– No to zaczynamy. Tak jak na ostatnim spotkaniu, trzy hasła: jestem – mam – lubię.

– Dobra. Jestem księdzem, mam sutannę, lubię spowiadać.

– Lubisz spowiadać!? A skąd ci się to wzięło?

– Bo wiesz, kiedy miałem swoje naście lat, młodzieńcze zmagania i słabości, wtedy Jezus na mojej drodze zaczął stawiać fantastycznych kapłanów. Np. mój katecheta, ks. Tomek. Mówię mu: Księże, chciałem pogadać i wyspowiadać się. A on na to – przecież możemy to połączyć. Świetny gość. Bardzo mi pomógł. To wtedy odkryłem, jak ogromną wartość w młodzieńczych zawirowaniach i poszukiwaniach ma systematyczna, częsta spowiedź. Ten sakrament wyprowadził mnie na prostą. Od tamtej pory lubię spowiedź, a ponieważ teraz jestem księdzem, to lubię spowiadać, szczególnie ludzi młodych, bo ich zmagania są mi jakoś bliskie. A i sam cały czas praktykuję częstą spowiedź, bo to mnie niesamowicie umacnia.

– Zapewne doświadczasz tego, że czasem młody człowiek, przystępując do spowiedzi, boi się, coś go blokuje, zastanawia się, co ksiądz sobie pomyśli, czy Bóg przebaczy mu grzechy itd.

– Oczywiście. Tylko po pierwsze, mamy prawo do takich przeżyć, odczuć. Przecież spowiada się konkretny człowiek, ze swoją sferą emocjonalną, historią życia. Po drugie, w konfesjonale, jako ksiądz, mam szczególnie być znakiem ojcowskiej miłości Boga. Miłości, która akceptuje, przygarnia, jest cierpliwa, przebaczająca. I tyle, resztę zostawmy Jezusowi. W tym sakramencie nie tylko w księdzu, ale i w penitencie działa Duch Święty. On go poprowadzi, pomoże pokonać przeszkody, lęki i obawy. Mam takie doświadczenie, że im bardziej jest komuś trudno na spowiedzi, im bardziej doświadcza swojej grzeszności, nędzy, tym bardziej Jezus wypełnia moje serce swoją miłością z takim przynagleniem: „powiedz o tej miłości temu, kto się właśnie spowiada”. Niesamowity jest Jezus! I jak tu się systematycznie nie spowiadać! Przecież ten sakrament to bardzo konkretna przestrzeń we wspólnocie Kościoła, w której mogę realnie doświadczać tak bardzo potrzebnej każdemu i każdej z nas ojcowskiej miłości Boga. Wielu młodych z tego korzysta, czego jestem świadkiem, posługując w DOM-u Ruchu Światło-Życie.

– Właśnie. Pamiętasz, co kilka tygodni temu papież Benedykt XVI mówił do młodych we Fryburgu: „Drodzy przyjaciele, Chrystus interesuje się nie tyle tym, ile razy w życiu się potykacie, ale ile razy powstajecie na nowo”. Dzięki sakramentowi pokuty i pojednania możemy mimo naszych słabości i grzechów pielęgnować żywą więź z Jezusem. No dobra, a co z często powtarzanym hasłem: „Nie czuję takiej potrzeby”?

– Po pierwsze, Pan Bóg to nie perfumy, żeby go czuć :). A po drugie, młodość to doskonały czas, aby się nauczyć, że w dojrzałych relacjach bardzo ważny jest mój wolny wybór określonej wartości i wierność wyborowi, a nie tylko to, co czuję bądź nie. Dlatego zdecydowanie zachęcam wszystkich, którzy chcą żyć pełnią życia, do decyzji o systematycznej, (przynajmniej comiesięcznej) szczerej spowiedzi. Mniej odważnym zostawiam, mające w sobie smak, zdanie św. Jana Marii Vianneya: „Po upadku zaraz powstać! Nie pozwalać grzechowi ani na moment pozostać w sercu!”.

Dialogowali: ks. Mariusz i ks. Rafał
Artykuł pochodzi z Niedzieli Młodych 31/2011, str. 8.

Chrzest Św.

Udzielany jest zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej. Spisywanie aktów chrztu i konferencja w piątek przed dniem chrztu. Prosimy o sprawdzenie w ogłoszeniach, czy z jakiegoś powodu terminy nie zostały przesunięte.

Dokumenty wymagane do chrztu:

 1. Metryka urodzenia dziecka z USC
 2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych
 3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi, jeśli pochodzą z innej parafii niż nasza.
 4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią

Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).

Planowane terminy chrztu:

26.12.2021r. Niedziela godz. 10.00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych w czwartek 23 XII o godz. 17.00.

08.01.2022r. Sobota godz. 17.00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych i spisywanie aktów chrztu w piątek 07.01.2022r. o godz. 18.00.

15.01.2022r. Sobota o godz. 17.00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych i spisywanie aktów chrztu w piątek 14.01.2022r. o godz. 17.00.

12.02.2022r. Sobota o godz. 17.00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych i spisywanie aktów chrztu w piątek 11.02.2022r. o godz. 17.00.

27.02. 2022r. Niedziela o godz. 12.00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych i spisywanie aktów chrztu w piątek 25.02.2022r. o godz. 17.00.   

Są to planowane terminy chrztu. Obowiązujące terminy są podane w aktualnych ogłoszeniach.

I Komunia Św.

Spotkania przygotowawcze przed I Komunią świętą

Do I Komunii św. dziecka przygotowuje się cała rodzina, gdyż jest to wydarzenie rodzinne.

W ramach tego rodzinnego przygotowania raz w miesiącu, zasadniczo w 2 niedzielę miesiąca, dzieci i rodzice wspólnie uczestniczą w Mszy św., a po niej jest katecheza dla rodziców. W tym czasie dzieci uczą się pieśni kościelnych - również na uroczystość pierwszokomunjną.

Uczestnictwo obojga rodziców w tych spotkaniach jest okazją do wspólnego pogłębienia wary, odnowienia więzi małżeńskich i rodzinnych, a przede wszystkim jest znakiem poważnego traktowania I Komunii św. jako spotkania z żywym Bogiem. Jest to też wypełnianie obowiązku religijnego wychowania dziecka przez własny przykład. Stąd tez rodzice nie powinni zwalniać się z uczestnictwa w tych spotkaniach.


Teksty do nauczenia dla wszystkich

Błogosław Ojcze, błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce –
Niech błogosławią nam rodziców ręce.

Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów do bierzmowania i rodziców.

Bierzmowanie rok szkolny 2021/2022 – informacje wstępne

 1. Spotkania comiesięczne – zasadniczo w 2 lub 3 sobotę miesiąca o godz. 10.00 – o ewentualnych zmianach będzie informacja w Internecie.
 2. Nieobecność usprawiedliwia tylko choroba lub jakaś okoliczność, na którą nie mamy wpływu.
 3. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność trzeba będzie zaliczyć 5 rozdziałów z Ewangelii wg św. Jana.
 4.  W ramach przygotowania do bierzmowania trzeba:
 5. Umieć cały pacierz – tekst  na stronie internetowej parafii
 6. Wykazać się znajomością podstawowych prawd wiary – pytania. Pomocą w zrozumieniu i zapamiętaniu będą sobotnie katechezy prowadzone przez ks. Tomka – bezpośrednio po naszych spotkaniach.
 7. Posiąść znajomość Ewangelii wg św.Mateusza – będzie sprawdzian w formie testów.
 8. Znajomość liturgii Mszy św. i bierzmowania.
 9. Ocena z religii na półrocze nie może być niższa niż dostateczny.
 10. Oceny niższe niż dostateczny ( 2 i 1 ) na półrocze lub na koniec roku poprzednich klas mają być poprawione do końca maja w dowolnym czasie.
 11. Pierwsze piątki miesiąca. – do spowiedzi przygotować się na podstawie rachunku sumienia z książeczki lub innego odpowiedniego.
 12. Przewidujemy wyjazdowe rekolekcje – w domu rekolekcyjnym. Jeśli dojdą do skutku będą obowiązkowe.
 13. Będzie też brane pod uwagę
 14.  zachowanie kandydata – przy obniżonej ocenie z zachowania kandydat może nie przystąpić do bierzmowania.
 15. Życie zgodne z wiarą katolicką, w tym przede wszystkim uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej i świątecznej.

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne - data podawana jest w czasie ogłoszeń parafialnych. Prosimy sprawdzać na stronie "Ogłoszenia parafialne"

Bierzmowanie - 21.06.2022r. godz. 18.00


Wymagania stawiene kandydatom do bierzmowania

 1. Życie zgodne z wiarą katolicką, w tym przede wszystkim uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
 2. Znajomość  pacierza.
 3. Znajomość katechizmu.
 4. Znajomość liturgii Mszy św.
 5. Znajomość tajemnic różańcowych i umiejętność modlitwy na różańcu.
 6. Odprawienie Pierwszych Piątków Miesiąca.
 7. Przeczytanie i znajomość Ewangelii wg św. Marka.
 8. Ocena z religii w szkole co najmniej dostateczna.

Pacierz katolicki TUTAJ

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 1. Metryka chrztu (ważna 3 miesiące)
 2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 3. Dowód osobisty
 4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu)
 5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej - dwie rozmowy
 6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 Narzeczeni obowiązani są do odbycia nauk przedmałżeńskich.

Dwudniowe KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w formie REKOLEKCJI DLA NARZECZONYCH

Namaszczenie chorych

Raz w miesiącu kapłan odwiedza domy chorych i starszych ludzi zaopatrując ich sakramentami św. Wizyta kapłana zapowiedziana jest w ogłoszeniach parafialnych. W nagłych przypadkach ksiądz jedzie do chorego w każdym czasie.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Pogrzeb

Należy przedstawić akt zgonu, oraz jeśli jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala). Jeśli zmarły mieszkał przed śmiercią w innej parafii potrzebny jest odpowiedni dokument od proboszcza parafii ostatniego zamieszkania.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM