Łukowa 232  ks. proboszcz: 793 863 109   parlukowa@gmail.com A A A  

Ks. Waldemar Kostrubiec

Proboszcz

Urodził się w Krasnobrodzie w 1955 roku. Tam też uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Do liceum chodził w Józefowie i tam zdał maturę w 1974 roku. Potem Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie i święcenia 14.06.1981 roku z rąk ks. biskupa Bolesława Pylaka.

Duszpastersko pracował jako:

- wikariusz w parafii Wilków,
- wikariusz w parafii  Tereszpol,
- wikariusz w parafii  Wielącza,
- kapelan szpitala w Lublinie na ul. Staszica,
- proboszcz w parafii Tarnawatka,
- ojciec duchowny WSD diecezji zamojsko- lubaczowskiej,
- proboszcz w parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu..

Od 2009 toku pełni obowiązki proboszcza parafii Łukowa i wicedziekana dekanatu Tarnogród.

Ks. Tomasz Kąkol

Wikariusz

Urodził się 1 maja 1986 roku w Tomaszowie Lubelskim. Pochodzi z parafii Trójcy  Świętej w Komarowie. Po ukończeniu szkoły średniej na profilu humanistycznym i napisaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w 2005 roku.  Napisał prace magisterską na katedrze Prawa Kościołów Wschodnich pod kierunkiem ks. Prof. Leszka Adamowicza pt „ Niektóre istotne elementy małżeństwa w Kościele Katolickim i Islamie, a prawo naturalne. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej przyjął świecenia prezbiteriatu w Zamojskiej Katedrze z rąk ks. bp. Wacława Depo  4 czerwca 2011 roku. Pracował w parafiach: Lipiny , Stary Zamość, Hrubieszów. Od dnia 16 sierpnia 2018 roku rozpoczął posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Mottem z obrazka prymicyjnego są słowa „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Ks. Łukasz Łukasiewicz

wikariusz

Urodził się 21 kwietnia 1996 roku w Tomaszowie Lubelskie. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim o profilu humanistycznym i napisaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie w 2015 roku. Napisał prace magisterską. pt. „Dzieje kultu bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej ZSAPU” pod kierunkiem ks. dra hab. Jarosława Marczewskiego na seminarium z historii Kościoła w czasach nowożytnych. Po sześcioletniej formacji seminaryjnej 29 maja 2021 roku przyjął świecenia prezbiteratu w Katedrze Zamojskiej z rąk ks. bp. Mariana Rojka. Mottem z obrazka prymicyjnego są słowa „Czyńcie dobrze wszystkim”. Od dnia 16 sierpnia 2021 roku rozpoczął posługę w naszej wspólnocie parafialnej.

Dawni kapłani

Ks. Marcin Dańków urodził się 11 kwietnia 1991 r. w Lubaczowie. Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego i rocznym studiowaniu Budowy Maszyn w Politechnice Rzeszowskiej odbył sześcioletnią formację w Seminarium naszej diecezji w Lublinie. Z rąk Księdza Biskupa Mariana Rojka przyjął święcenia kapłańskie 2 czerwca 2018 roku w katedrze Zamojskiej. Na obrazku prymicyjnym umieścił werset z listu do Filipian „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Od 16 sierpnia 2018 roku sprawował posługę wikariusza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łukowej. 16 sierpnia 2021r. rozpoczął posługę w parafii Oparzności Bożej w Zamościu.

  • Dziękujemy ks. Marcinowi za 3 lata posługi w naszej parafii. Przez te lata opiekował się szkołą w Babicach oraz dziećmi i młodzieżą. Umiejętnie i życzliwie współpracując z proboszczem i ks. Tomkiem był bardzo zaangażowany w duszpasterstwo parafialne i diecezjalne. Prowadził Legion Maryi i zainicjował powstanie i działalność Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca i prowadził z nimi wieczory uwielbienia. Uczestniczył w redagowaniu gazetki parafialnej. Był zatroskany o chorych i potrzebujących, dla nich organizował zbiórki żywności i konieczną pomoc. Organizował występy jasełkowe, pielgrzymki i wyjazdy ze szkołą, ministrantami, rodzicami i do kina. Zapisał się jako honorowy dawca krwi i śpiewał w chórze Lucus.   Żył życiem parafii. Zawsze można było go spotkać w konfesjonale i liczyć na wysłuchanie i pomoc w kancelarii. W czasie pandemii i ograniczeń zorganizował transmisję Mszy św. i nabożeństw.   
    Serdecznie dziękujemy księdzu za te posługi, a było ich znacznie więcej niż wymieniłem.
  • Dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność. Dziękujemy za umiejętną współpracę z księżmi i parafianami. Niech Bóg Ci błogosławi w dalszym życiu kapłańskim dla dobra wiernych i dla dobra księży. Zapewniamy o modlitwie i zapraszamy w odwiedziny przy każdej okazji i z posługą kapłańską. Bóg zapłać.

Ks. Grzegorz Korgul

Ks. Grzegorz Korgul  urodził się 12 marca 1988 r. w Biłgoraju. Pochodzi z parafii św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego im ONZ w Biłgoraju odbył sześcioletnią formację seminaryjną. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Mariana Rojka 8 czerwca 2013 roku w Zamojskiej Katedrze. Lubi podróże, przyrodę, i pracę z ludźmi. Na Jego prymicyjnym obrazku znajduje się werset Psalmu 114 Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Od 17 sierpnia 2013 roku będzie sprawował posługę wikariusza parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łukowej.

Po 5 latach posługi w naszej parafii został przeniediony do parafii Dołhobyczów i skierowany na studia doktoranckie na KULu. Dziękujemy Księdzu za ofiarną posługę i życzymy Bożego błogosławieństwa w realizacji powołania kapłańskiego.


Ks. Tomasz Szumowski

Urodził się 02.09.1981 r. w Hrubieszowie. Mieszkał i uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Matczu, która ukończył w 1996 r. Następnie podjął kształcenie w Zawodowej Szkole Mechanicznej w Hrubieszowie i tam także uczęszczał do Technikum Mechanicznego które ukończył w 2003 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji zamojsko – lubaczowskiej. 10 maja 2008 r. przyjął święcenia diakonatu z rak ks. Bp Dra Mariusza Leszczyńskiego. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. dr hab. Leszka Adamowicza pt. Proces o nieważność małżeństwa w przemówieniach Jana Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej. Świecenia kapłańskie otrzymał 06. 06. 2009 r. w naszej Katedrze zamojskiej z rak. Ks. Bp Dra Wacława Depo. Pracował jako wikariusz w parafii Cieszanów, Łaszczów i Klemensów. Od 22.01.2012 pełni funkcję wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP w Łukowej. Z dniem 16 sierpnia 2018r. rozpoczłą pracę w parafii Św. Bożej Opatrzności w Zamościu. Dziękujemy Księdzu za 5,5 lat pracy w naszej parafii i życzymy Bożego błogosławieństywa w daleszj  posłudze kapłańskiej.


Ks. Mariusz Lasota

Pochodzi z miejscowości Narol Wieś. Ur. 28 maja 1979 w Lubaczowie. Skończył Liceum Ogólnokształcące przy NiższymSeminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym tam zdając maturę, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Jana Śrutwy 5 czerwca 2004 roku w Katedrze Zamojskiej. W tym samym roku został skierowany do pracy w parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Decyzją z dnia 23 czerwca 2008 został przeniesiony do parafii w Łukowej. 22.01.2013r. otrzymał nominację do parafii Klemensów.

Wdzięczni za 4,5 letnią posługę życzymy Księdzu Bożego błogosławieństwa i zapewniamy o modlitwie.


Ks. Dariusz Komadowski

Ur. 27 lipca 1983r. w Tomaszowie Lubelskim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, tam zdając maturę w 2002r. Tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Lublinie. 5 maja 2007r. przyjął święcenia diakonatu w Katedrze Zamojskiej z rąk ks. bpa Wacława Depo. Po szóstym roku formacji obronił pracę magisterską pt. „Eklezjotwórczy wymiar chrystofanii paschalnych” w Katedrze Teologii Religii Instytutu Teologii Fundamentalnej pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Ireneusza Sławomira Ledwonia OFM, a następnie został skierowany na roczną praktykę do parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. 6 czerwca 2009r. otrzymał, z rąk ks. bpa Wacława Depo, święcenia kapłańskie, a 22 czerwca został skierowany do pracy w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łukowej.

W 2013 r rozpoczął przygotowanie do wyjazdy na misje. Obecnie (2018r.) pracuje w Gruzji.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM